การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมปริมาณเส้นใยในถั่วฝักยาวพันธุ์ “ถั่วงู” เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพันธุ์พิเศษ