ส่วนผสมของแกลบและทรายกับดินชุดปากช่องที่เหมาะสมต่อการผลิตก้อนอิฐดินดิบเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านดิน