การพัฒนาการใช้ลิกนินจากกากอ้อยในการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอื่นทางการค้า

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exS. Jantarasunthorn, exW. Rungjang, exJ. Sunthornvarabhas, exJ. Tanthana, "Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study", Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-7