การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, "การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน", The ๖th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation ๒๐๑๗ , 22 - 23 เมษายน 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์