การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารประกอบพอลิฟีนอลสกัดจากธรรมชาติและเอนไซม์เซอทูอิน 1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ดอกกิ้งและวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซุมิเลชั่น