การพัฒนาเครื่องดื่มซินไบโอติกผงจากข้าวมอลท์ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง

Publish Year International Journal 2
2022 exHellie Gonu, exChokchai Wanapu, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "The Correlation of Free and Bound Phenolic Acid with Antioxidant Activity Accelerated by Germination Period and Temperature", Journal of the american Society of Brewing chemiStS, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 305-315
2021 exHellie Gonu, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Composite malt with dark-purple rice malt improves the phenolicprofile and antioxidant activity of malt extract", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 5833-5842
Publish Year International Conference 1
2019 exThananpat Chareuansumrit, exSucha Thongkorn, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Non-aeration and aeration malting process on amylase activity in rice malt", The 31 annual meeting of the Thai society for Biotechnology and international conference, 10 - 11 พฤศจิกายน 2019