กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ปีที่ 2