ศึกษาความเร็วลมและอุณหภูมิในโรงเรือนระบบปิด ณ ฟาร์มวิจัยด้านสัตว์ อุทยานเกษตร 50 พรรษา วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


แสดงความคิดเห็น

(0)