โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์และเงื่อนไขการเติบโตที่สอดคล้องกับราคาขาย: อุตสาหกรรมปลาสวยงาม


แสดงความคิดเห็น

(0)