การใช้เป้าหมายในการคิดต้นทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เป้าหมายของการคิดต้นทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์", The Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies, 12 กันยายน 2016, อ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ