การใช้กากของเหลือจากการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเสริมในอาหารไก่ไข่