การปรับปรุงคุณสมบัติไม้ยางพาราโดยการอัดกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์และการอัดแรงเพื่อทำวัสดุก่อสร้าง