การศึกษาความหลากหลายของมอลลัสก์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพมูลค่าทางเศรษศาสตรฺ์

Publish Year International Journal 1
2020 exJavier H. Signorelli, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, "The Family Donacidae (Bivalvia: Tellinoidea) in Thai waters", Molluscan Research, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 8-35
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "Occurrence of Ragged Sea Hare (Bursatella leachii de Blainville, 1817) in Marine Shrimp Ponds, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย