ขนมขบเคี้ยวเชิงสร้างสรรค์จากผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ ทรูชันสู๋กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และผู้รักสุขภาพ