การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไร้เชิงเส้นเพื่อพิจารณาผลของการเสริมกำลังคาน Castellated ภายใต้แรงกระทำเป็นจุดที่กึ่งกลางความยาวคาน

Publish Year National Conference 1
2016 exPhattaraphong Ponsorn, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Finite Element Analysis to Investigate the Strengthening of Castellated Beam Under Mid-Span Concentrated Load", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 มิถุนายน - 30 กันยายน 2016, สงขลา ประเทศไทย