การประเมินความเป็นไปได้ในการปลูกควินัวเชิงการค้าในประเทศไทย