อิทธิพลของการให้ขึ้นคอนในกรงของไก่ไข่ต่อการตอบสนองผลการทดสอบด้านพฤติกรรม กิจกรรมในข่วงวัน การให้ผลผลิต และสภาพกระดูก