การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระจากพืชวงศ์ Magnoliaceae