ตัวตน การดิ้นรน และการต่อรองผ่านชีวิตทางศาสนาของ "ผุ้หญิงกำปง" ในหมู่บ้านมุสลิมชายแดนใต้