อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา