การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tilling tests of rotary tiller and power harrow after subsoiling", Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 391-400
2018 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Progress in Mechanization of Sugarcane Farms in Thailand", SUGAR TECH, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 116-121
Publish Year International Conference 1
2017 exWatcharachan Sukcharoenvipharat, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exSirisak Choedkiatphon, "Comparative Study on Soil Tillage Using RotaryTiller and Power Harrow", ICFAE 2017: 19th International Conference on Food and Agricultural Engineering, 23 - 24 ตุลาคม 2017, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย