การขนส่งควอนตัมในแกรฟีน

Publish Year International Journal 1
2016 exJatiyanon, K., inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Gate control of lattice-pseudospin currents in graphene on SW2: Effect of sublattice symmetry breaking and spin-orbit interaction", Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 120-124