คุณสมบัติการส่งผ่านในแกรฟีนหลายชั้นและวัสดุชั้นเดียว ซิลิซีน, เจอรมานีน และสเตนีน