พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 6
2019 exSrimai, W., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exManee-aphai, W., inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKoolboon, U., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic parameters and genotype-environment interaction for growth traits of North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)", Aquaculture, ปีที่ 501, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 104-110
2019 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBunnoy, A., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Heritability of immunity traits and disease resistance of bighead catfish, Clarias macrocephalus Gรผnther, 1864", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 209-215
2019 exSrimai, W., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exManee-aphai, W., exChaivichoo, P., exPhu-onnim, A., exKoolboon, U., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic parameters of reproductive traits in male and female North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)", Aquaculture, ปีที่ 513, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 inดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of the North African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822) hatchery stocks in Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2019, หน้า 301-308
2019 exอรปราง สุทธเกียรติ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic parameters of a snakeskin gourami (Trichopodus pectoralis, Regan1910) base population created from crossing three hatchery stocks", Aquaculture, ปีที่ 512, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-734358-7
2019 inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Responses to mass selection in a domesticated population of snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis, Regan 1910, and confounding effects from stocking densities", Aquaculture, ปีที่ 498, ฉบับที่ 2019, สิงหาคม 2019, หน้า 181-186