การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

  • โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายอมรเดช นวลมณี, อาจารย์

  • inนายอมรเดช นวลมณี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)