การศึกษากระบวนการย้อมครามและการพัฒนารูปแบบผ้าทอเดนิมสำหรับผ้ายีนส์ทอมือและทอเครื่องด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม