การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน และการยอมรับของเกษตรกรต่อสารสกัดแทนนินจากเปลือกต้นยูคาลิปตัส”