การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในลานจัดเก็บตู้สินค้าโดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ณพิตร วัฒนวีระพงษ์, inนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation Analysis for performance evaluating in container terminal", International Conference On Simulation and Modelling 2017 (SIMMOD 2017), 23 - 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนรถหัวลากที่เหมาะสมในบริเวณลานจัดเก็บตู้สินค้า", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย