การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนประกอบธุรกิจน้ำปลาร้าต้มสุกในจังหวัดขอนแก่น

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนประกอบธุรกิจน้ำปลาร้าต้มสุกในจังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย