ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKatejanekarn, T., "Suitability analysis for implementing a renewable energy powered water purification system", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 55-68