ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการติดตั้งต่อสมรรถนะการทำงานและการออกแบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุรสิทธิ์ พลพันธ์, "ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการติดตั้งต่อสมรรถนะการทำงานและการออกแบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 , 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย