ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ

Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Aquatic Weeds Pretreatment on Biogas Production with Cow Dung in Batch Fermentation Process", The 6th KKU International Engineering Conference 2016 (KKU-IENC 2016), 3 - 5 สิงหาคม 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย