ฉนวนจากกาบมะพร้าวสำหรับป้องกันความร้อนและเสียงภายในอาคารเพื่อใช้แทนฉนวนแร่ใยหิน