แผนที่ละเอียดเพื่อหาตำแหน่งลักษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของพริกในประชากร RILs ที่สร้างจาก Capsicum baccatum ‘PBC80’