การสร้างวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก Menisporopsis theobromae BCC 4162

Publish Year International Journal 2
2020 exวราภรณ์ บุญนาค, exAshley J. Winter, exColin M. Lazarus, exMatthew P. Crump, exPaul R. Race, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, "SAXS reveals highly flexible interdomain linkersof tandem acyl carrier protein–thioesterase domainsfrom a fungal nonreducing polyketide synthase", FEBS letters, ปีที่ 595, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2020, หน้า 133-144
2019 exBunnak, W, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLazarus, CM, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, "Heterologous biosynthesis of a fungal macrocyclic polylactone requires only two iterative polyketide synthases", ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 374-379
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exธนกร ดีลี, exAshley J. Winter, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exColin M. Lazarus, exMatthew P. Crump, exPaul R. Race, "Biosynthesis of menisporopsin A, a fungal macrocyclic polylactone", Directing Biosynthesis VI, 28 มิถุนายน 2022, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ