การคำนวณทางเคมีควอนตัมเพื่อทำนายการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังสำหรับสารประกอบเคมีอินทรีย์

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Patchanee Tiemkeeree, exSakunrat Chansamon , exChanoknun Thakrabao , inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theoretical Study on the Structural and Spectroscopic Properties of Cyanine Dyes as Fluorescent Dyes", วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University), ปีที่ 2017, ฉบับที่ Special, พฤศจิกายน 2017, หน้า 42-46
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Quantum Chemical Calculations to Predict the LLNA Skin Sensitization Potential for the Azalactones of the Acyl Chemical Domain", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย