การใช้ประโยชน์จากเลือดสุกรในการเป็นอาหารเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์