การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, exนัฐธิภรณ์ เดชบุรัมย์, "การควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพเรือนทดลอง", บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย