การศึกษาหัวมันสำปะหลังและจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ การเจริญเติบโตและคุณภาพซากในโคเนื้อลูกผสมภูพาน