การศึกษาหัวมันสำปะหลังและจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ การเจริญเติบโตและคุณภาพซากในโคเนื้อลูกผสมภูพาน


แสดงความคิดเห็น

(0)