การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๑ ลูกสูบโดยไม่มีการปรับแต่งห้องเผาไหม้

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSaengarthit SUPORN, exChattapon BENJASART, exSaichon PAKPHOOM, exTheeraches SRIWATCHARASATIAN, exEkkapong SABANGBAN, exPhakorn CHANAKHEN, "A study of waste-to-energy and biogas as fuel for a small engine with fuel injection system", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 exจักรภัทร เจตราช, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "A biogas filler prototype with an unwanted-gas filter and safety management", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น
2016 exเกษมสันต์ ฤทธิธรรม, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "The study of biogas management for a small engine using biogas as fuel", the 2nd International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT2016), 7 - 11 ตุลาคม 2016, Matsue ญี่ปุ่น