การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการเกาะยึดผนังลำไส้ของกระต่ายโดยแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิต KU_Sej_LRR_2012 รีคอมบิแนนท์โปรตีน