ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิกต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในข้าว ภายใต้ภาวะเครียดจากอุณหภูมิ