การนำของเสียมาใช้ประโยชน์

Publish Year International Journal 1
2016 exPongsakorn Truttim, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, "Comparison of electrocoagulation using iron and aluminium electrodes for biogas production wastewater treatment", Journal of Advances in Technology and Engineering Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 35-40

แสดงความคิดเห็น

(0)