เก้าอี้พยุงตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สามารถทรงตัวเวลานั่ง