การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน : ทีม INROC-Z-BO, ทีม INROC-Q-BO และ ทีม INROC-K-BO

Publish Year International Journal 1
2017 inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์, "UTILIZATIONOF SWELLING BEHAVIOR OF WASTE SEDMENT FROM TAPWATER FILITRATION PROCESSAS A NONTOXIC INSECTCIDEFOR ORGRANIC AGRICALTURE", International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), ปีที่ 2017 (5), ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 58-61

แสดงความคิดเห็น

(0)