การประเมินประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (Progressis) ในฟาร์มสุกร