การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการนำทางรถแทรกเตอร์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ระบุตำแหน่ง

Publish Year International Journal 1
2022 inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Development of a low-cost driver assistance system for tractors in sugarcane fields using a scanning-laser range finder", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1183-1190
Publish Year International Conference 1
2019 exกฤษณ์ อ่ำทรัพย์, exกำพล แต้มมาก, inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของระบบเก็บข้อมูล GPS แบบราคาถูกสำหรับรถแทรกเตอร์อัจฉริยะ", The 12th TSAE International Conference, 14 - 15 มีนาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย