ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตและนาโนซิงก์ออกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลของยางนาโนคอมโพสิตที่ทำจากยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The rubber damper reinforced by modified silica fume (mSF) as an alternative reinforcing filler in rubber industry", Journal of Polymer Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2017, หน้า 1-7
2015 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of zinc oxide nano rods by microwave assistedprecipitation method using polyacrylic acid", Advanced Materials Research, ปีที่ 1119, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 151-154