การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี


แสดงความคิดเห็น

(0)