กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลการดำเนินงานกรณีศึกษาบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย